Szkolenia BHP i P.Poż.

Nasze Centrum zajmuje się kompleksową obsługą BHP oraz P.POŻ.

Realizujemy szkolenia BHP i p.poż. w zakresie

  1. Wstępne szkolenia BHP zgodnie z art. 2373 KP.
  2. Okresowe szkolenia BHP zgodnie z art. 94 KP w związku z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA GOSPODARKI I PRACY1) z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy2) (Dz. U. z dnia 18 sierpnia 2004 r.).
  3. Realizacja szkoleń PPOŻ zgodnie z art. 2071 i 2091 KP.
  4. Wykonywanie zadań służby bhp w zakładzie pracy: zgodnie z art. 23711 KP w związku z ROZPORZĄDZENIEM RADY MINISTRÓW z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy. (Dz. U. z dnia 18 września 1997 r.).
  5. Opracowanie oceny ryzyka zawodowego na stanowisku pracy odpowiednio do uregulowań art. 226 KP.
  6. Opracowywanie instrukcji stanowiskowych bhp odpowiednio do uregulowań art. 2374 KP.
  7. Opracowanie regulaminu pracy i wynagradzania w zakładzie pracy odpowiednio do uregulowań art. 104 KP.
  8. Opracowywanie norm i rozkładów czasu pracy odpowiednio do uregulowań art. 129 KP.
  9. Opracowywanie dokumentacji powypadkowej w związku z ROZPORZĄDZENIEM RADY MINISTRÓW z dnia 1 lipca 2009 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy (Dz. U. z dnia 2 lipca 2009 r.)
Współpracujemy z: